IT Solution Theme

Triển khai dự án xây dựng hệ thống khung năng lực cho Funtap Corp

Ngày 21 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn BC đã tổ chức chương trình giới thiệu về phương pháp triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý của Funtap Corp. Chương trình giới thiệu này là một phần của buổi lễ khởi động dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho Funtap Corp.


Phạm vi của dự án bao gồm việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho 03 công ty thành viên của Funtap Corp là (i) Công ty cổ phần Funtap, (ii) Công ty cổ phần công nghệ Techlab và (iii) Công ty cổ phần 9Pay.


Dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể ba dự án mà Funtap Corp. triển khai với sự đồng hành của BC Professional bao gồm (i) Dự án xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự, (ii) Dự án xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc và (iii) Dự án xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự.


Funtap Corp là công ty công nghệ phát hành và phát triển sản phẩm game trên điện thoại. Được thành lập từ ngày 14/05/2015, sau gần 5 năm phát triển bền vững, hiện nay Công ty đã có đội ngũ hơn 600 kỹ sư/ nhân viên tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và sáng tạo.


Giữ vững tôn chỉ làm việc tận tâm, Funtap Corp liên tục cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đem đến cho cộng đồng khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và đóng góp một phần vào sự phát triển ngành CNTT và Truyền thông của Việt Nam.