IT Solution Theme

Triển khai dự án xây dựng hệ thống khung năng lực cho Tập Đoàn F.I.T

Lần lượt trong các ngày 28 tháng 07, 12 tháng 08 và 19 tháng 08 năm 2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn BC đã tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức về khung năng lực cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Tập đoàn F.I.T và tại các công ty thành viên của Tập đoàn bao gồm Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL). Đây là một nội dung trong khuôn khổ dự án tư vấn xây dựng khung năng lực cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

 


Dự án tư vấn xây dựng khung năng lực cho Tập Đoàn F.I.T do BC Professional triển khai được thực hiện từ cuối tháng 07 năm 2023 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 11 năm 2023. Đây  là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn F.I.T với mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược phục vụ cho các mục tiêu của Tập đoàn trong tương lai.

 


Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T) thành lập vào ngày 08/03/2007.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn F.I.T đã lớn mạnh trở thành một tập đoàn đầu tư uy tín với tổng tài sản khoảng 7.000 tỷ đồng với khoảng 3.000 cán bộ công nhân viên, hơn mười công ty con và công ty liên kết trải khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Trong giai đoạn này Công ty tập trung vào các ngành hàng chủ lực: dược phẩm, ngành hàng tiêu dùng bao gồm nước uống và hóa mỹ phẩm, nông nghiệp và thực phẩm, bất động sản. Sản phẩm, hàng hóa của Tập đoàn được phân phối trên phạm vi cả nước và đã xuất khẩu tới khắp các châu lục trên thế giới.

 


Thông qua hoạt động đầu tư, hệ thống của Tập đoàn F.I.T ngày một mở rộng, bao gồm các công ty:

 • Ngành Dược phẩm:
  • CTCP Dược phẩm Cửu Long
  • CTCP Dược phẩm Benovas
  • CTCP Thuốc ung thư Benovas
 • Ngành Nông nghiệp:
  • CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)
  • CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu miền Tây (West Food)
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG):
  • CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda)
  • CTCP Today Cosmetics
  • CTCP FIT Cosmetics
 • Ngành Bất động sản:
  • CTCP Bất động sản F.I.T (F.I.T Land)
  • CTCP Mũi Dinh Ecopark

Trong thời gian tới, Tập đoàn F.I.T đặt mục tiêu trở thành tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la – sở hữu các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển, với sứ mệnh tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tốt hơn cuộc sống người tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước; tạo được nhiều công ăn việc làm với thu nhập tốt hơn.