IT Solution Theme

Triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị cho StarDuct

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 vừa qua, BC Professional đã tổ chức triển khai chương trình họp kick off trong khuôn khổ dự án tư vấn hệ thống quản trị giữa công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Ngôi Sao Châu Á (StarDuct) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn BC (BC Professional). Buổi họp kick off đượ nối tiếp bằng chương trình đào tạo các kỹ năng về quản trị hệ thống cho toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt của StarDuct.

 


Dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị cho StarDuct bao gồm các cấu phần như sau:

  • Xây dựng Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban và mô tả công việc cho các vị trí của StarDuct
  • Xây dựng cơ chế phân quyền cho các vj trí quản lý chủ chốt của StarDuct
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc theo phương pháp BSC/KPI của StarDuct
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự của StarDuct
  • Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động của StarDuct

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Ngôi Sao Châu Á thành lập tháng 5 năm 2004 và đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí Starduct vào tháng 10 năm 2010. Trong quá trình phát triển sản xuất, Ngôi Sao Châu Á luôn luôn chú trọng tìm kiếm và phát triển những sản phẩm, công nghệ hiệu quả để phục vụ sự phát triển tất yếu của xã hội.

 

Các sản phẩm của Ngôi Sao Châu Á sản xuất mang thương hiệu STARDUCT, được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn phổ thông trên Thế giới và phù hợp các qui chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất đồng bộ, được đầu tư mới 100% cho phép Nhà máy cơ khí Starduct đáp ứng tối đa các chuẩn mực kỹ thuật, có sản lượng lớn và tối ưu về giá thành.

Đội ngũ quản lý, các Kỹ sư và Công nhân của Starduct luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sáng tạo nhằm tìm kiếm niềm tự hào trong từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm.


Công ty tin rằng sự cần mẫn, Chuyên nghiệp và sáng tạo sẽ tạo nên sự xuất sắc. Công ty bán sự xuất sắc của mình cho khách hàng