IT Solution Theme

Triển khai chương trình đào tạo phát triển năng lực quản trị cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Vinaconex

Ngày 23 tháng 10 năm 2021, BC Professional phối hợp cùng với Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Vinaconex triển khai chương trình đào tạo về Quản trị nguồn nhân lực cho toàn bộ đội ngũ cán bộ phụ trách nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đây là khóa đào tạo mở đầu cho một chương trình hợp tác nhằm nâng cao năng lực về quản trị nhân sự cho đội ngũ cán bộ phụ trách nhận sự và triển khai xây dựng các hệ thống quản trị của Vinaconex.

Thành lập năm 1988, Vinaconex hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng và đầu tư phát triển bất động sản tại Việt Nam. Vinaconex đã tham gia những dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, và đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

VINACONEX xác định mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Với tôn chỉ “Xây những giá trị, dựng những ước mơ”, VINACONEX xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách và phúc lợi xã hội ngày càng tăng