IT Solution Theme

Triển khai dự án nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Công Ty Điện Lực Lào Cai

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, BC Professional phối hợp cùng với Công Ty Điện Lực Lào Cai triển khai dự án nâng cao năng lực chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 cho Công Ty Điện Lực Lào Cai.

 

Đến dự chương trình triển khai dự án nâng cao năng lực chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 của Công Ty Điện Lực Lào Cai có Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Đảng Ủy, Giám Đốc Công Ty Điện Lực Lào Cai cùng với các thành viên ban Giám đốc và toàn thế cán bộ nhân viên khối cơ quan công ty và cán bộ quản lý từ tổ trưởng, đội trưởng trở lên của các điện lực địa phương trên toàn tỉnh Lào Cai

 

Dự án nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Công Ty Điện Lực Lào Cai bao gồm các cấu phần như sau:

  • Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty Điện lực Lào Cai 
  • Xây dựng bộ gien chuyển đổi số và các tiêu chuẩn đánh giá năng lực số cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty Điện lực Lào Cai 
  • Triển khai công tác đánh giá năng lực số cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty Điện lực Lào Cai 
  • Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty Điện lực Lào Cai giai đoạn 2021-2023

Công ty Điện lực Lào Cai được thành lập năm 1991, trên cơ sở chia tách từ Sở Điện lực Hoàng Liên Sơn, lúc đầu chỉ có 87 cán bộ nhân viên với 2 phòng nghiệp vụ, 4 đơn vị sản xuất. Đến tháng 10 năm 1997 huyện cuối cùng của tỉnh có lưới điện Quốc Gia và tháng 01 năm 2010 xã Dền Thành của Huyện Bát Xát là xã cuối cùng có lưới điện Quốc gia.

Qua 25 năm hoạt động với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty từng bước phát triển, trưởng thành. Tính đến hết tháng 31/12/2015 Công ty bán điện trực tiếp cho 151.178 khách hàng sử dụng điện.

Trong sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu của Công ty luôn đạt và vượt kế hoạch, điện thương phẩm tăng 30- 40 %/ năm. Ngoài ra Công ty không chỉ quan tâm đến công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện, đảm bảo an toàn lao động cho con người và thiết bị. Công ty còn luôn chú trọng đến việc đầu tư mở rộng xây dựng lưới điện đến các vùng sâu, vùng xa. Công ty đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện nông thôn từ năm 2009 để bán lẻ đến tận hộ dân. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2015 Công ty đầu tư 67 tỷ đồng cho phát triển dự án lưới điện tỉnh Lào Cai. Năm 2016 Công ty dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng mở rộng và củng cố lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.