IT Solution Theme

Triển khai chương trình thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công Ty Điện Lực Lào Cai

Ngày 09 tháng 06 năm 2020, BC Professional phối hợp cùng với Công Ty Điện Lực Lào Cai triển khai chương trình hành động thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn giai đoạn 2020-2022 cho Công Ty Điện Lực Lào Cai.


Đến dự chương trình triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn giai đoạn 2020-2022 của Công Ty Điện Lực Lào Cai có Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Đảng Ủy, Giám Đốc Công Ty Điện Lực Lào Cai cùng với các thành viên ban Giám đốc và toàn thế cán bộ nhân viên khối cơ quan công ty và cán bộ quản lý từ tổ trưởng, đội trưởng trở lên của các điện lực địa phương trên toàn tỉnh Lào Cai

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Đảng Ủy, Giám Đốc Công Ty Điện Lực Lào Cai đánh giá cao 14 nhóm giải pháp thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn cũng như nỗ lực của Ban chỉ đạo thực thi văn hóa doanh nghiệp của Công Ty Điện Lực Lào Cai trong thời gian qua đã xây dựng các giải pháp nhằm lan tỏa và phát huy các giá trị cốt lõi của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc (EVNNPC) và coi đây là những bước đột phá để thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công Ty Điện Lực Lào Cai.


Chia sẻ với quan điểm trên, Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vân BC (BC Professional) đã phân tích các yếu tố thành công then chốt của Công Ty Điện Lực Lào Cai trong quá trình thực thi văn hóa doanh nghiệp và làm rõ hơn 14 nhóm giải pháp thực thi văn hóa doanh nghiệp sẽ triển khai tại Công Ty Điện Lực Lào Cai trong giai đoạn 2020-2022.


Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các biểu hiện riêng có trong văn hóa an toàn của Công Ty Điện Lực Lào Cai cũng như câu khẩu hiệu của Công Ty Điện Lực Lào Cai trong giai đoạn mới là "Giũ trọn niềm tin của Bạn"

Hội nghị triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn giai đoạn 2020-2022 của Công Ty Điện Lực Lào Cai là một trong nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình tư vấn triển khai văn hóa doanh nghiệp giữa BC Profrssional và Công Ty Điện Lực Lào Cai trong năm 2020.


Công ty Điện lực Lào Cai được thành lập năm 1991, trên cơ sở chia tách từ Sở Điện lực Hoàng Liên Sơn, lúc đầu chỉ có 87 cán bộ nhân viên với 2 phòng nghiệp vụ, 4 đơn vị sản xuất. Đến tháng 10 năm 1997 huyện cuối cùng của tỉnh có lưới điện Quốc Gia và tháng 01 năm 2010 xã Dền Thành của Huyện Bát Xát là xã cuối cùng có lưới điện Quốc gia.


Qua 25 năm hoạt động với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty từng bước phát triển, trưởng thành. Tính đến hết tháng 31/12/2015 Công ty bán điện trực tiếp cho 151.178 khách hàng sử dụng điện.

Trong sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu của Công ty luôn đạt và vượt kế hoạch, điện thương phẩm tăng 30- 40 %/ năm. Ngoài ra Công ty không chỉ quan tâm đến công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện, đảm bảo an toàn lao động cho con người và thiết bị. Công ty còn luôn chú trọng đến việc đầu tư mở rộng xây dựng lưới điện đến các vùng sâu, vùng xa. Công ty đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện nông thôn từ năm 2009 để bán lẻ đến tận hộ dân. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2015 Công ty đầu tư 67 tỷ đồng cho phát triển dự án lưới điện tỉnh Lào Cai. Năm 2016 Công ty dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng mở rộng và củng cố lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.