IT Solution Theme

Triển khai dự án tư vấn quản trị cho Công Ty Điện Lực Lào Cai

Ngày 20 tháng 02 vừa qua tại trụ sở Công Ty Điện Lực Lào Cai tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, các chuyên gia tư vấn của BC Professional đã phối hợp cùng với Công Ty Điện Lực Lào Cai khởi động triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị. Phạm vi của dự án bao gồm rà soát và xây dựng mới các nội dung sau:

  • Rà soát và xây dựng mới hệ thống đánh giá hiệu suất công việc theo phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) phù hợp với hệ thống KPI/BSC của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc (EVNNPC)
  • Thiết kế hệ thống chức danh công việc làm nền tảng cho việc triển khai xây dựng các hệ thống quản trị hiện đại
  • Rà soát lại hệ thống mô tả công việc của Công Ty Điện Lực Lào Cai
  • Xây dựng kế hoạch hành động cho chương trình 5S của Công Ty Điện Lực Lào Cai
  • Xây dựng kế hoạch hành động triển khai hệ thống Văn Hóa Doanh Nghiệp cho Công Ty Điện Lực Lào Cai.
  • Tính toán hao phí lao động làm cơ sở cho việc xây dựng định biên chuẩn cho Công Ty Điện Lực Lào Cai


Công ty Điện lực Lào Cai được thành lập năm 1991, trên cơ sở chia tách từ Sở Điện lực Hoàng Liên Sơn, lúc đầu chỉ có 87 cán bộ nhân viên với 2 phòng nghiệp vụ, 4 đơn vị sản xuất. Đến tháng 10 năm 1997 huyện cuối cùng của tỉnh có lưới điện Quốc Gia và tháng 01 năm 2010 xã Dền Thành của Huyện Bát Xát là xã cuối cùng có lưới điện Quốc gia.

Qua 25 năm hoạt động với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty từng bước phát triển, trưởng thành. Tính đến hết tháng 31/12/2015 Công ty bán điện trực tiếp cho 151.178 khách hàng sử dụng điện. Trong sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu của Công ty luôn đạt và vượt kế hoạch, điện thương phẩm tăng 30- 40 %/ năm. Ngoài ra Công ty không chỉ quan tâm đến công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện, đảm bảo an toàn lao động cho con người và thiết bị. Công ty còn luôn chú trọng đến việc đầu tư mở rộng xây dựng lưới điện đến các vùng sâu, vùng xa. Công ty đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện nông thôn từ năm 2009 để bán lẻ đến tận hộ dân. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.Năm 2015 Công ty đầu tư 67 tỷ đồng cho phát triển dự án lưới điện tỉnh Lào Cai. Năm 2016 Công ty dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng mở rộng và củng cố lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.