IT Solution Theme

Triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công ty TNHH Đầu Tư Điện Lực Việt Trung


Ngày 05 tháng 07 năm 2018, BC Professional đã phối hợp cùng với Công ty TNHH Đầu Tư Điện Lực Việt Trung triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương theo phương pháp 3Ps. Buổi họp kick-off có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng lương của Công ty Đầu Tư Điện Lực Việt Trung và đội ngũ chuyên gia tư vấn của BC Professional.


Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung được thành lập ngày 14/11/2006, trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ký ngày 31/12/2005, giữa Công ty Điện lực 1 - Việt Nam (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc) và Công ty Lưới điện Vân Nam - Trung Quốc (nay là Công ty TNHH Quốc tế Vân Nam Lưới điện miền Nam Trung Quốc).Dự án đầu tiên Công ty TNHH đầu tư Điện lực Việt - Trung thực hiện là xây dưng nhà máy thủy điện Séo Chong Hô. Thuộc địa phận xã Tả Van - Bản Hồ và Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, được  khởi công xây dựng công trình vào ngày 25/05/2008, sau gần 6 năm thi công đến ngày 14/3/2013, Công ty TNHH đầu tư điện lực Việt - Trung tổ chức lễ khánh thành nhà máy thủy điện Séo Chong Hô

Nhà máy thủy điện Séo Chong Hô có tổng suất 22 MW (Gồm 2 tổ máy). Sử dụng tua bin gáo trục ngang. Hồ đập đá bản mặt chỗ cao nhất là 42m, chiều dài con đập là 129 m. Dung tích của hồ là 7,6 triệu m3, diện tích mặt hồ rộng 57 ha. Sau 4 năm vận hành, tính đến tháng 9/2016, nhà máy thủy điện Séo Chong Hô, đạt sản lượng điện thương mại 453,540.000 Kwh. Tổng doanh thu đạt trên 475 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước trên 86 tỷ đồng. Nộp phí bảo vệ phát triển rừng trên 9 tỷ đồng.

Qua gần 12 năm triển khai hoạt động, cơ chế đãi ngộ lao động của công ty cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp được sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cần có sự cải thiện để góp phần thúc đẩy động lực làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
Dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương theo phương pháp 3Ps cho Công ty TNHH Đầu Tư Điện Lực Việt Trung dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian 12 tuần với mục tiêu xây dựng được một hệ thống lương công bằng, chính xác, phù hợp và tương thích với mặt bằng lương trên thị trường