IT Solution Theme

Khởi động dự án tư vấn tái cấu trúc cho Công ty Cổ phần NetViet Truyền Thông Đa Phương Tiện

Ngày 02 tháng 07 năm 2018, BC Professional đã triển khai đào tạo về phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cho Công Ty Cổ Phần NetViet Truyền Thông Đa Phương Tiện. Đây là một nội dung trong dự án tái cấu trúc doanh nghiệp mà BC Professional đang triển khai cho NetViet. Dự án này đã bắt đầu được triển khai từ  tháng 07/2018.


Công ty Cổ Phần NetViet Truyền Thông Đa Phương Tiện hiện đang sở hữu kênh truyền hình VTC 10 phát sóng liên tục 24h/7 bằng tiếng Anh và tiếng Việt, gồm 3 phiên bản phù hợp với múi giờ của châu Á, châu Âu và châu Mỹ, các bản tin của kênh VTC10- NETVIET vẽ lên bức tranh toàn diện nhất về các sự kiện văn hóa, kinh tế, và xã hội trong và ngoài nước. Kênh VTC10 sử dụng phương thức truyền phát đa phương tiện: truyền hình số mặt đất VTC, AVG; vệ tinh Vinasat1 và NSS6 phủ sóng toàn quốc và các nước lân cận ; có mặt trong các hệ thống cáp của SCTV, HTVC và VCTV; trên hệ thống của IPTV VTC, MyTV, Digicom và Viettel; tích hợp trên hệ thống truyền hình di động của VNPT và Viettel.

Không chỉ phát sóng truyền hình trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, NETVIET còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng phát thanh truyền hình, bản quyền truyền hình, tư vấn giải pháp truyền thông, đối ngoại, kết nối các công cụ truyền thông. Các sản phẩm bản quyền: những chương trình thuộc bản quyền của NETVIET và những chương trình do NETVIET sản xuất. Các gói sản phẩm và dịch vụ gồm: Gói sản phẩm truyền thông đối ngoại, gói dịch vụ tư vấn truyền thông, quảng cáo, gói sản phẩm xây dựng TVC quảng cáo


Để thực hiện được những mục tiêu to dài hạn của công ty và nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của thị trường, NetViet đã quyết định tái cấu trúc lại tổ chức và hoạt động của mình. BC Professional đã vinh dự được lựa chọn để đồng hành với công ty trong quá trình tái cấu trúc này.