IT Solution Theme

Hình ảnh các khóa đào tạo kỹ năng quản trị


Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đã ngộ nhân sự cho Công ty COSMOSĐào tạo tái cấu trúc cho Công ty Cổ phần Cồn - Rượu Hà Nội (Halico)
Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề cho Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện (CT-in)
Đào tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả cho công ty Apromaco
Đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho Vietnam Airlines
Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI cho BIDV
Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cho Công ty Cổ phần Hàng hóa Nội Bài (NCTS)
Đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho PVOIL Đà Nẵng
Đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm cho VNPT Quảng Trị 
Đánh giá cuối khóa đào tạo kỹ năng quản lý công việc cho Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VNT)
Đào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự tại Trường Đài Học Ngoại Thương Hà Nội
Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung cho VNPT Sơn La
Đào tạo kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho VNPT Ninh Bình
Đào tạo kỹ năng xây dựng  năng lực cốt lõi cho Tập đoàn VNPTĐào tạo kỹ năng xây dựng  năng lực cốt lõi cho VNPT Thái Bình Đào tạo kỹ năng xây dựng cơ cấu tổ chức cho Công ty M3 - Tập đoàn Viettel Đào tạo kỹ năng bán hàng cho Công ty Alberta Việt NamDiễn giả tại hội thảo đánh giá hiệu suất công việc theo OKRĐào tạo kỹ năng xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự theo 3Ps Đào tạo kỹ năng bán hàng trực tiếp cho VNPT Nghệ AnĐào tạo ký năng quản lý công việc cho VNPT Quảng Ninh Đào tạo kỹ năng đánh giá năng lực tại Trường Đại Học Ngoại Thương - Hà Nội Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung cho Công ty NITTAN ASEAN tại Việt NamĐào tạo kỹ năng quản lý cấp trung cho Công ty NetViet


Xem thêm thông tin chi tiết tại trang FanPage