IT Solution Theme

Phát triển hệ thống phân phối

Tại sao phải phát triển hệ thống phân phối? 

Kênh phân phối là một trong 7 nhân tố quan trọng của Marketing mixed hiện đại, quyết định thành công trong công tác bán hàng của doanh nghiệp, là phương tiện, là kênh truyền tải hữu hiệu giá trị, cảm xúc ẩn chứa trong sản phẩm tới người tiêu dùng, đồng thời cũng là một công cụ tạo ấn tượng mạnh cũng như gây dựng và củng cố thương hiệu của công ty trên thị trường.. 



Trong xu thế phát triển của nền kinh tế Việt Nam với sự gia tăng cạnh tranh trong nước và quốc tế, việc doanh nghiệp nắm giữ một kênh phân phối mạnh và hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định của sự thành công và phát triển bền vững 

Phạm vi dịch vụ tư vấn phát triển hệ thống phân phối

Nếu quý doanh nghiệp đang có hệ thống phân phối, BC Professional sẽ tư vấn doanh nghiệp phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm từ việc khảo sát, đánh giá kênh phân phối hiện tại của quý doanh nghiệp, đến việc đưa ra những giải pháp tư vấn hiệu quả, khả thi nhất nhằm tối ưu hóa hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp chưa có hệ thống phân phối, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này thông qua các bước công việc sau: 

  • (i) nghiên cứu khảo sát nhu cầu thị trường và hành vi mua sắm của khách hàng;
  • (ii) đánh giá, phân tích sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp;
  • (iii) nghiên cứu chuyên sâu về đặc thù lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp và cách thức tiếp cận khách hàng nhanh nhất;
  • (iv) đưa ra các giải pháp tư vấn tổ chức kênh phân phối trên cơ sở những kết quả phân tích trên và vận dụng những mô hình phân phối hiện đại, ưu việt trên thế giới đã được trải nghiệm thành công
Phương pháp thực hiện:

Bước  1: Đánh giá hệ thống phân phối hiện tại

Cách thức tổ chức & quản lý hệ thống phân phối: Tư vấn chỉ ra cho quý công ty cách thức tổ chức hệ thống phân phối hiện tại, phân tầng, phân cấp như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ giúp quý Công ty làm rõ cách thức quản lý, báo cáo, truyền đạt thông tin trong hệ thống phân phối hiện tại như thế nào, có chính xác và đạt hiệu quả hay không? Đồng thời tư vấn cũng đưa ra những ưu điểm và những vấn đề  bất  cập  trong cách thức tổ chức và  quản  lý  kênh phân phối hiện tại của quý công ty.

Mức độ bao phủ thị trường: Chúng tôi sẽ đưa ra cho khách hàng những con số, tỷ lệ phần trăm cụ thể về mức độ bao phủ thị trường, mật độ của hệ thống phân phối ở từng khu vực, địa bàn, tỉnh thành, số lượng các thành viên trong kênh phân phối. Trên kết quả số liệu mà chúng tôi đưa ra, khách hàng có cơ sở để đánh giá thị phần, định vị thương hiệu.

Đánh giá mức độ gắn bó và sự hợp tác của các thành viên trong kênh phân phối: Quý công ty nắm bắt được chính xác mức độ gắn bó, thái độ hợp tác cũng như mong muốn, nguyện vọng của các thành viên trong hệ thống phân phối, từ đó đưa ra được chiến lược, chính sách hiệu quả để củng cố và phát triển hệ thống phân phối.

Đánh giá chiến lược phân phối của quý công ty: Tư vấn thực hiện khảo sát, nghiên cứu đánh giá mục tiêu chiến lược phân phối có phù hợp với tiềm lực hiện tại và xu hướng thị trường hay xa vời so với năng lực thực tế của quý công ty. Từ đó, tư vấn hỗ trợ quý công ty hoạch định chiến lược phân phối hiệu quả, phù hợp.

Bước 2: Đề xuất giải pháp tư vấn

Dựa trên cái nhìn khách quan, và sự phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống phân phối của doanh nghiệp, tư vấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu:

  • Tối thiểu hóa mâu thuẫn kênh phân phối
  • Khai thác tối đa tiềm lực kênh phân phối hiện tại
  • Mở rộng, phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa hệ thống phân phối
  • Phát triển nâng cao vị thế thương hiệu


Phạm vi và chi phí:

Xây dựng hệ thống phân phối sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: Căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.