IT Solution Theme

Dự án tư vấn quản trị

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của BC Professional đã tham gia nhiều dự án tư vấn quản trị ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở cả ba cấp độ qui mô là (i) doanh nghiệp vừa nhà nhỏ, (ii) doanh nghiệp cấp trung và (iii) các tập đoàn, tổng công ty lớn. Các doanh nghiệp này cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng như y tế, sản xuất thép, dược phẩm, điện lực, hàng không, viễn thông, thể dục thể thao, thương mại, ngân hàng, hàng tiêu dùng....


Một số các dự án tiêu biểu mà đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã tham gia như sau 

Công ty cổ phần y tế Thành An

Phạm vi tư vấn:
 • Tái cấu trúc công ty
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
 • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
 • Xây dựng qui trình hoạt động
 • Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
 • Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc

Tập đoàn An Viên (AVG)

Phạm vi tư vấn:
 • Tái cấu trúc tập đoàn
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc tập đoàn
 • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
 • Xây dựng qui trình hoạt động


Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)

Phạm vi tư vấn:
 • Xây dựng khung năng lực nhân sự
 • Xây dựng từ điển năng lực
 • Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự


Công ty Cổ phần Đậu Việt (Viet Soy)

Phạm vi tư vấn:
 • Phân tích thị trường, sản phẩm
 • Lập báo cáo khả thi dự án sản xuất nguyên liệu đậu
 • Kết nối đầu tư


Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Phạm vi tư vấn:
 • Xây dựng chiến lược phát triển
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Tuyển dụng nhân sự


Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB)

Phạm vi tư vấn:
 • Tái cấu trúc công ty
 • Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
 • Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc 
 • Tuyển dụng nhân sự

  Công ty TNHH MTV Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC)

  Phạm vi tư vấn:
  • Tái cấu trúc công ty
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
  • Xây dựng Hê thống qui trình hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  • Tuyển dụng nhân sự


  Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (Viettel)

  Phạm vi tư vấn:
  • Tái cấu trúc công ty
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
  • Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động
  • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự


  Công ty Vinaphone (VNPT)

  Phạm vi tư vấn:
  • Xây dựng khung năng lực nhân sự
  • Xây dựng từ điển năng lực
  • Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự


  Công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh

  Phạm vi tư vấn:
  • Tái cấu trúc công ty
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
  • Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động


  Công ty Cổ phần Traphaco

  Phạm vi tư vấn:
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
  • Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
  • Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc


  Công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông (Ralaco)

  Phạm vi tư vấn:
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
  • Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI


  Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam

  Phạm vi tư vấn:
  • Phân tích thị trường, sản phẩm
  • Lập báo cáo khả thi dự án thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines


   Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)

   Phạm vi tư vấn:

   • Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
   • Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
   • Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc


   Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

   Phạm vi tư vấn:

   • Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
   • Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
   • Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc


   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

   Phạm vi tư vấn:
   • Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban
   • Xây dựng hệ thống mô tả công việc cho các chức danh
   • Xây dựng định biên nhân sự


   Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT)

   Phạm vi tư vấn:
   • Xây dựng chiến lược phát triển
   • Xây dựng chiến lược kinh doanh
   • Xây dựng lộ trình triển khai chiến lược


   Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  (EVNNPC)

   Phạm vi tư vấn:
   • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
   • Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Tổng công ty
   • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Tổng công ty


   Trung tâm Chăm sóc Khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 

   Phạm vi tư vấn:
   • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
   • Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Trung tâm
   • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Trung tâm


   Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources)
    
   Phạm vi tư vấn:

   • Xây dựng khung năng lực nhân sự
   • Xây dựng từ điển năng lực
   • Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự


    Công ty cổ phần Thép Việt - Ý 

    Phạm vi tư vấn:

    • Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
    • Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
    • Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc


    Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang 

    Phạm vi tư vấn:
    • Xây dựng khung năng lực nhân sự cho UBND Huyện Bắc Quang
    • Xây dựng từ điển năng lực
    • Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự UBND Huyện Bắc Quang


    Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNICT) 

    Phạm vi tư vấn:
    • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
    • Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Trung tâm
    • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Trung tâm


    Cuc Phương Resort & Villas

    Phạm vi tư vấn:
     • Phân tích thị trường, sản phẩm
     • Lập báo cáo khả thi dự án hợp tác khai thác và điều hành khu resort
     • Kết nối đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

     Skymond Luxury

     Phạm vi tư vấn:
     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     • Xây dựng qui trình hoạt động
     • Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
     • Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc 


     Empire Group

     Phạm vi tư vấn:
     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc 

     Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Bắc 

     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
     • Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Tổng công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Tổng công ty


     Tập Đoàn An Việt

     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc

      
     Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico)

     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     • Xây dựng định biên nhân sự


     Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Túi Nhựa Hà Nội

     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     • Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI

     Công Ty Cổ Phần NetViet Truyền Thông Đa Phương Tiện

     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     • Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI


     Công Ty TNHH Đầu Tư Điện Lực Việt Trung

     • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI     Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

     • Thiết kế các chức danh công việc
     • Xây dựng mô tả công việc 
     • Xây dựng định biên nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
      

     Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Smart Việt Nam
      
     • Tái cấu trúc công ty
     • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     • Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     • Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     • Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     Các dự án tư vân mà đôi ngũ chuyên gia của BC Professioal đã tham gia theo ngành nghề cụ thể như sau:
     1.             Lĩnh vực đầu tư, bất động sản, nghỉ dưỡng
     1.1.        Tập đoàn An Viên (AVG)
     ·          Tái cấu trúc tập đoàn
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc tập đoàn
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng qui trình hoạt động
     1.2.        Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT)
     ·          Xây dựng chiến lược phát triển
     ·          Xây dựng chiến lược kinh doanh
     ·          Xây dựng lộ trình triển khai chiến lược
     1.3.        Empire Group
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc 
     ·          Xây dựng cơ chế đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     1.4.        Cuc Phương Resort & Villas
     ·          Phân tích thị trường, sản phẩm
     ·          Lập báo cáo khả thi dự án hợp tác khai thác và điều hành khu resort
     ·          Kết nối đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài
     ·          Xây dựng chiến lược phát triển khu nghỉ dưỡng
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty
     ·          Xây dựng qui trình công việc
     ·          Xây dựng cơ chế đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống KPI/BSC đánh giá hiệu quả công việc
     1.5.        Tập Đoàn An Việt
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     1.6.        Tập Đoàn Nam Cường 
     ·          Xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn
     ·          Tái cấu trúc Tập đoàn
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Tập đoàn
     ·          Xây dựng chiến lược và triết lý nhân sự
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     ·          Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động
     1.7.        Công Ty TNHH Đầu Tư Điện Lực Việt Trung
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     1.8.        Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện 1 (PCC1)
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Công ty
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự (lương 3Ps)
     1.9.        Tập doàn Bắc Hà
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Công ty
           ·           Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực 
                     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự (lương 3Ps) 
     1.10.        Công ty cổ phần FECON
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực 
     ·         Xây dựng phương án đánh giá năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt và đội ngũ phụ trách nhân sự của Tập đoàn
      2.             Lĩnh vực công nghệ, viễn thông
     2.1.        Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)
     ·          Xây dựng khung năng lực nhân sự
     ·          Xây dựng từ điển năng lực
     ·          Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự
     2.2.        Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (Viettel)
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
     ·          Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     2.3.        Công ty Vinaphone (VNPT)
     ·          Xây dựng khung năng lực nhân sự
     ·          Xây dựng từ điển năng lực
     ·          Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự
     ·          Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
     ·          Xây dựng kế hoạch quả trị tài năng
     ·          Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự kế cận
     2.4.        Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
     2.5.        Công Ty Cổ Phần NetViet Truyền Thông Đa Phương Tiện (Net Việt)
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     3.             Lĩnh vực sản xuất – khai khoáng
     3.1.        Công ty Cổ phần Đậu Việt (Viet Soy)
     ·          Phân tích thị trường, sản phẩm
     ·          Lập báo cáo khả thi dự án sản xuất nguyên liệu đậu
     ·          Kết nối đầu tư
     3.2.        Công ty Cổ phần Traphaco
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
     3.3.        Công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông (Ralaco)
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     3.4.        Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources)
     ·          Xây dựng khung năng lực nhân sự
     ·          Xây dựng từ điển năng lực
     ·          Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự
     3.5.        Công ty cổ phần Thép Việt - Ý 
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
     3.6.        Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico)
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng định biên nhân sự
     3.7.        Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Túi Nhựa Hà Nội
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     3.8.        Công Ty Cổ Phần NewTek Việt Nam
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     3.9.        Công Ty Cổ Phần Eurowindow
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     4.             Lĩnh vực thương mại, tiêu dùng
     4.1.        Công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
     ·          Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động
     4.2.        Skymond Luxury
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng qui trình hoạt động
     ·          Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
     ·          Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc 
     4.3.        Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Smart Việt Nam 
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     4.4.        Công ty Cổ phần Thương Mại Citicom 
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Công ty
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc theo KPI/BSC
     4.5.        Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Bắc Hà 
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc theo KPI/BSC
     5.             Lĩnh vực Logistic – hàng không
     5.1.        Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
     ·          Xây dựng chiến lược phát triển
     ·          Xây dựng chiến lược kinh doanh
     ·          Tuyển dụng nhân sự
     5.2.        Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB)
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
     ·          Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc 
     ·          Tuyển dụng nhân sự
     5.3.        Công ty TNHH MTV Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC)
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc
     ·          Xây dựng Hê thống qui trình hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
     ·          Tuyển dụng nhân sự
     5.4.        Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam
     ·          Phân tích thị trường, sản phẩm
     ·          Lập báo cáo khả thi dự án thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines
     6.             Lĩnh vực y tế, giáo dục
     6.1.        Công ty cổ phần y tế Thành An
     ·          Tái cấu trúc công ty
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh công việc
     ·          Xây dựng qui trình hoạt động
     ·          Xây dựng cơ chế đãi ngộ (lương, thưởng)
     ·          Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc
     6.2.        Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3Ps
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     ·          Rà soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
     6.3.        Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
     ·          Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban
     ·          Xây dựng hệ thống mô tả công việc cho các chức danh
     ·          Xây dựng định biên nhân sự
     6.4.        Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
     ·          Thiết kế các chức danh công việc
     ·          Xây dựng mô tả công việc 
     ·          Xây dựng định biên nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
     6.5.        Công ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo POKI Tân Á Châu
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI/BSC
     6.6.        Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab)
     ·          Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự
     7.             Lĩnh vực điện lực
     7.1.        Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc  (EVNNPC)
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
     ·          Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Tổng công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Tổng công ty
     7.2.        Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng - Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc 
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
     ·          Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Trung tâm
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Trung tâm
     7.3.        Công Ty Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin - Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVNICT) 
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
     ·          Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Trung tâm
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Trung tâm
     7.4.        Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Bắc 
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (KPI theo BSC)
     ·          Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Tổng công ty
     ·          Xây dựng mô tả công việc cho các chức danh của Tổng công ty
     7.5.        Công ty Điện Lực Lào Cai
     ·          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Công ty
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự (lương 3Ps)
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     ·          Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động
     7.6.        Công Ty Điện Lực Sơn La
     ·          Thiết kê hệ thống chức danh công việc
     ·          Xây dựng định biên nhân sự
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
     ·          Xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân sự (lương 3Ps)
     ·          Xây dựng hệ thống phân quyền cho các chức danh quản lý
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     7.7.        Công Ty Dịch Vụ Điện Lực Miền Bắc (NPSC)
     ·          Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI
     8            Lĩnh vực quản lý nhà nước
     8.1.        Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang 
     ·          Xây dựng khung năng lực nhân sự cho UBND Tỉnh Hà Giang
     ·          Xây dựng khung năng lực nhân sự cho UBND Huyện Bắc Quang
     ·          Xây dựng từ điển năng lực
     ·          Đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân sự UBND Huyện Bắc Quang