IT Solution Theme

Triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị cho Công Ty Điện Lực Sơn La

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Công Ty Điện Lực Sơn La tại số 160, đường 3/2, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, các chuyên gia tư vấn của BC Professional đã phối hợp cùng với Công Ty Điện Lực Sơn La khởi động triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản trị. Phạm vi của dự án bao gồm rà soát và xây dựng mới các nội dung sau:

  • Rà soát và xây dựng mới hệ thống đánh giá hiệu suất công việc theo phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) phù hợp với hệ thống KPI/BSC của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc (EVNNPC)
  • Thiết kế hệ thống chức danh công việc làm nền tảng cho việc triển khai xây dựng các hệ thống quản trị hiện đại
  • Rà soát lại hệ thống mô tả công việc của Công Ty Điện Lực Sơn La
  • Tính toán hao phí lao động làm cơ sở cho việc xây dựng định biên chuẩn cho Công Ty Điện Lực Sơn La
  • Xây dựng hệ thống lương 3P

Dự án được bắt đầu bằng một loạt các chương trình đào tạo kiến thức về KPI/BSC và trao đổi thông tin giữa các chuyên gia tư vấn của BC Professional với các bộ phận, đơn vị thành viên của Công Ty Điện Lực Sơn La tại văn phòng trụ sở chính, các điện lực địa phương và đơn vị quản lý lưới điện 110KV trực thuộc Công Ty Điện Lực Sơn La.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án bị gián đoạn trong thời gian giãn cách xã hội và được triển khai tiếp tục vào đầu tháng 6 năm 2020


Công ty Điện lực Sơn La là doanh nghiệp Nhà nước, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Tính đến năm 2014: Công ty đang quản lý 3.495 Km đường dây trung thế, 3.435 Km đường dây hạ thế, 1.756 trạm biến áp phân phối, sản lượng điện 371,4 triệu kWh, 218,1 ngàn khách hàng sử dụng điện. Tỷ lệ tổn thất: 6,25%, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia: 85,5%


Thành tích tiêu biểu sau 25 năm xây dựng và trưởng thành (13/3/1990-13/3/2015) Công ty Điện lực Sơn La đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng:

  • Năm 2001: Huân chương Lao động Hạng Ba
  • Năm 2009: Huân chương Lao động Hạng Nhì
  • Năm 2014: Huân chương Lao động Hạng Nhất
 

Đồng thời được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành TW, tỉnh Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.