IT Solution Theme

Triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps cho Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện I

BC Professional đã phối hợp cùng với Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện I (gọi tắt là PCC1) triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương theo phương pháp 3Ps. 


Chương trình tư vấn được khởi động bằng hai buổi chia sẻ về phương pháp xây dựng hệ thống lương theo 3Ps cho toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt của PCC1 và hôi thảo về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công viêc theo phương pháp OKR (Objectives & Key Results).

OKR (Objectives and Key Results) là một phương thức quản lý biến thể của Quản lý theo mục tiêu, được sinh ra và áp dụng lần đầu tiên bởi Andy Grove tại Intel vào cuối những năm 1970, hiện OKR đang được áp dụng rộng rãi tại các công ty công nghệ như Google, Zynga, Twitter, LinkedIn, mục đích chính của nó là kết nối tổ chức, bộ phận và cá nhân để đảm bảo tất cả mọi thành viên tổ chức đi theo đúng hướng đã đề ra.


Công Ty Cổ Phần Xây lắp Điện 1 (gọi tắt là PCC1) được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình không chỉ trong lĩnh vực xây lắp điện mà còn mở rộng sang lĩnh vực SXCN, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ. 

Công ty hiện nằm trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, đặc biệt là tiêu chí trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động, PCC1 ngay sau khi niêm yết trên sàn HOSE (tháng 11/2016) đã được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2017.