IT Solution Theme

Xây dựng hệ thống quản trị nhân lực để phát triển bền vững

Tại sao phải xây dựng hệ thống quản trị nhân lực?

Trong nền kinh tế luôn biến động và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để tồn tại và phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải có tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng. Nhưng để đạt được những gì đặt ra thì con người lại là yếu tố quyết định. Một hệ thống nhân sự mạnh và bền vững sẽ thực hiện mục tiêu chiến lược đặt ra, đưa doanh nghiệp đi đến thành công. 


Doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và nhân sự tăng lên khiến cho hệ thống nhân sự cồng kềnh và khó kiểm soát. Số lượng tăng lên, nhưng chất lượng nhân sự lại giảm xuống. Lúc này, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có tư duy tổng thể về quản trị nhân sự.

Mô hình hệ thống quản trị nguồn nhân lực

Nhiều doanh nghiệp hiện nay dường như đang tập trung vào mục tiêu lợi nhuận hoặc chưa có tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài mà chưa xây dựng được một hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp. Trong khi đó, Con người là yếu tố hàng đầu quyết định đến việc thành bại của Tổ chức trong thời đại hiện nay.

Khi các doanh nghiệp có một hệ thống tư duy quản lý khoa học trong đó có tư duy về Quản trị nguồn nhân lực thì doanh nghiệp mới có thể vượt qua được những thách thức và biến động của môi trường. 

Những đầu tư về Quản lý hệ thống sẽ mang lại hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đó cũng là hướng đi chung của những Tổ chức muốn phát triển trên nền tảng vững chắc.

Các sản phẩm tư vấn kèm theo giúp Doanh nghiệp quản trị nguồn nhân lực hiệu quả bao gồm:

  • Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực;
  • Đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên;
  • Xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng;
  • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc;
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ phù hợp;
  • Phát triển bộ phận nhân sự chuyên nghiệp.
Để giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về hệ thống Quản trị nguồn nhân lực, BC Professional giới thiệu “MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC” theo hình dưới đây: