IT Solution Theme

Khóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch" tại Vietnam AirlinesKhóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch" dược tổ chức tại trụ sở của Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhắm đến các đối tượng là các chuyên viên cao cấp đang làm việc tại các phòng ban chức năng của Vietnam Airlines ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Công tác lập kế hoạch là một trong những hoat đông rất quan trọng, đặc biệt là đối với các ban ngành chức năng của Vietnam Airlines. Tuy nhiên qua phản anh của các học viên thì họ tương đối lúng túng trong việc kiểm soát thời gian thực hiện công việc, xác định thứ tự ưu tiên thực hiện công việc, lập và kiểm soát kế hoạch công việc của bản thân và của đơn vị.

Trong ba ngày thực hiện khóa học, giảng viên và các học viên đã cùng chia sẻ với nhau các kinh nghiệm liên quan đến quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch hành động, cách thức kiểm soát công việc, cách thức xác định thứ tự ưu tiên công việc. Học viên được thực hành ứng dụng ngay các kiến thức được học vào công việc thực tế của mình thông qua một dự án công việc thực tế xuyên suốt cả quá trình học tập.

Cuối khóa học các học viên có bài kiểm tra đánh giá mức độ hiểu hiết về các kiến thức đã học