IT Solution Theme

Xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc

Tại sao phải xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc?

Trong một doanh nghiệp, ở mỗi cấp độ từ Ban giám đốc xuống đến các bộ phận phòng ban đều có những công việc, nhiệm vụ riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chiến lược chung của tổ chức đặt ra.Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng hiểu hết ý tưởng của lãnh đạo; Các bộ phận phòng ban lúc nào cũng triển khai công việc đúng hoàn toàn theo định hướng của Ban lãnh đạo. Điều đó làm doanh nghiệp mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu, sử dụng các nguồn lực chưa hiệu quả và tăng chi phí. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng tốt các nguồn lực. 

Khi nào phải xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc?

Khi doanh nghiệp hay các bộ phận phòng ban phải thực hiện một lúc nhiều dự án và nhiệm vụ, đòi hỏi sự uỷ quyền cho cấp dưới thực hiện công việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Khi doanh nghiệp có một hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc chính xác và phù hợp sẽ giúp các bộ phận cấp trên giảm tải khối lượng công việc và phát huy được năng lực đội ngũ nhân sự cấp dưới.

Các bước xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc

  • Xác định khối lượng công việc;
  • Phân tích mối quan hệ công việc các bộ phận, phòng ban;
  • Xây dựng quy trình giao việc
  • Xây dựng hệ thống giám sát công việc;
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc. 
 
Phương pháp thực hiện:

Xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn, khách quan và gắn chặt với mục tiêu của Lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, để đạt được hiệu quả cao phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò cố vấn giúp doanh nghiệp thực hiện đúng chiến lược vạch ra, rút ngắn thời gian, tạo hiệu quả cao nhất để đạt được mục tiêu.

Về phương pháp phối hợp: 

  • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; 
  • Cùng xây dựng kế hoạch hành động; 
  • Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; 
  • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ.
  • Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay.

Phạm vi và chi phí:

Xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: Căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.